Pole tekstowe: w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 10

Sprawozdanie z realizacji programu Ekozespołów 2006/2007

 

Już po raz czwarty Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie brało udział w konkursie Programu ekozespołów przedszkolu. Jesteśmy dumni z naszej ekologicznej działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Co roku odnosimy wielkie sukcesy zdobywając w tym konkursie nagrody na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Cała społeczność przedszkolna: nauczyciele, personel pomocniczy, intendentka, kucharki, dzieci oraz ich rodzice i rodziny włączają się w działania ekologiczne, chroniąc przyrodę oraz jej zasoby. Na bieżąco informujemy rodziców o wszystkich działaniach ekologicznych w przedszkolu i zachęcamy przez cały rok do prowadzenia ekologicznego  stylu życia w swoich gospodarstwach domowych.

             W naszych działaniach wspiera nas Centrum Edukacji Ekologicznej przy W– MODN.

Bardzo często dostajemy stąd materiały w formie ulotek, plakatów, które rozprowadzamy wśród rodziców. Plakaty o treści ekologicznej wywieszamy w holu przedszkola – dzięki temu rodzice są na bieżąco informowani o aktualnych akcjach ekologicznych organizowanych w przedszkolu, naszym mieście, a nawet w kraju.

             W bieżącym roku szkolnym zaangażowanych w Program ekozespołów było 75 dzieci oraz 4 instruktorów Programu ekozespołów i 2 nauczycielki współrealizujące Program ekozespołów. W trakcie realizacji Programu ekozespołów przedszkole współpracowało z rodzinami dzieci, z innymi przedszkolami oraz z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działaniami na rzecz środowiska i człowieka. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz z Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie.

Ogromnym sukcesem placówki było przywrócenie działalności naszej przedszkolnej kuchni. Przez półtora roku w naszym przedszkolu przygotowywano tylko śniadania i podwieczorki. Obiady przywożono nam z odległej dzielnicy Olsztyna, bo aż  Dajtek. Dyrektor oraz pozostali pracownicy przedszkola dołożyli ogromnych starań by zmodernizować pomieszczenia kuchenne. Przekazaliśmy do SANEPiD -u próbkę wody  z naszego kranu w kuchni w celu zbadania jej przydatności do celów spożywczych oraz na zawartość drobnoustrojów. Okazało się, że mamy wodę bardzo dobrej jakości. Nasze starania o przywrócenie działalności kuchni przedszkolnej zakończyły się sukcesem. Dzięki temu zmniejszyły się koszty transportu posiłków oraz ilość zużytej wody do mycia dodatkowych termosów, służących  do przewożenia obiadów. Mogliśmy powrócić do robienia zakupów z ekologicznych upraw i dostosować posiłki do gustów i potrzeb przedszkolaków.

 

W bieżącym roku szkolnym hasłem wiodącym Programu ekozespołów była „WODA”.  To bardzo wdzięczny, bliski dzieciom temat.

W październiku wręczyliśmy legitymacje nowym członkom Klubu Błękitnego Kciuka działającego w naszym przedszkolu od 2002 roku. Dzieci złożyły  wodne przyrzeczenie, przyłączając się do działań ekologicznych prowadzonych w przedszkolu.

                 Przez cały rok przeprowadzaliśmy z przedszkolakami wiele ciekawych zajęć, dzięki którym dzieci zrozumiały znaczenie wody  dla ludzi, zwierząt i roślin.  Systematycznie zbieraliśmy butelki plastikowe po wodzie mineralnej. Wykonaliśmy z nich bryłę przestrzenną,  która uzmysłowiła wszystkim pracownikom, rodzicom i przedszkolakom  ile to metr sześcienny wody. Po całorocznych działaniach na rzecz oszczędzania zasobów wodnych dzieci otrzymały odznakę „ Strażnik Wody”. Przedszkolaki same pilnowały aby w domu rodzeństwo i rodzice nie marnowali wody i żeby ją oszczędzali, bo kiedyś może jej zabraknąć. A bez wody nie ma życia na Ziemi. W przedszkolu też uważały, czy ktoś nie zostawia odkręconego kranu w łazience.

Będąc na wycieczce w Kudypach mieliśmy okazję obserwować jesienne rośliny w stawie. Nawet nie wiedzieliśmy , że jest tyle pięknych roślin, które żyją w wodzie.

Poznaliśmy życie ludzi na dalekiej północy i przekonaliśmy się, że Eskimosi bardzo potrzebują wodę do życia. Głównie żywią się morskimi rybami i fokami.  Gdyby nie było wody w morzu, albo byłaby zanieczyszczona – to ludzie w zimnych krajach nie mieliby co jeść. Zwiedzaliśmy też przedszkolną kuchnię. Panie zmywają naczynia w zmywarce – zapełniają ją całą przed uruchomieniem.

W ramach obchodów Tygodnia Czystości Wód tata jednego z przedszkolaków - ekspert z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych zaprezentował przedszkolakom film  o wodzie, a nauczycielom i całemu personelowi  zrobił prelekcję na temat oczyszczalni ścieków.  Zobaczyliśmy do czego służy woda, gdzie występuje, jak należy o nią dbać by jej nigdy nie zabrakło. Bardzo uważnie słuchaliśmy ciekawostek o wodzie – wiemy, że w olsztyńskich kranach jest bardzo czysta woda, ale pić ją możemy dopiero po przegotowaniu.

             W marcu nasze przedszkole zorganizowało między przedszkolny Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej pt. „ Woda to życie”. Na konkurs wpłynęło 75 prac z 8 olsztyńskich przedszkoli.  Dzieci mogły rozwijać swoje talenty plastyczne oraz  inwencję twórczą, wyrażać w formie plastycznej swoje myśli i uczucia, spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące znaczenia wody w przyrodzie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w ramach obchodów „Tygodnia czystości wód”(  1.04 – 7. 04) tj. 3 kwietnia 2007, natomiast na uroczyste wręczenie nagród ( 16 kwietnia) zaprosiliśmy nagrodzone dzieci, Panie dyrektorki przedszkoli oraz nauczycielki, pod których kierunkiem prace zostały wykonane. Atrakcją dla przybyłych gości był krótki program artystyczny pt.„ Woda to nasz największy skarb”  oraz zaprezentowanie „ muzyki wodnej” przez przedszkolaki z„ dziesiątki”, które wydobywały różne dźwięki z wody za pomocą wydychanego powietrza i plastikowych rurek.

 

                 W ramach obchodów Światowego Dnia Wody wykonywaliśmy wiele doświadczeń i eksperymentów z wodą. Dzieci dowiedziały się  co to jest krystalizacja – to bardzo trudne słowo, ale wszystkim podobało  się doświadczenie z wodą i salą. Dzieci czekały cierpliwie na wynik eksperymentu i były zadziwione, że  sól rozpuszczona w wodzie z powrotem zamieniła się w kryształki soli. Przedszkolaki zrozumiały zjawisko powstawania skał.

             Na zajęcia pokazowe prowadzone metodami aktywnymi zaprosiliśmy studentów z UWM, którym prezentowaliśmy  zasadę powstawania kwaśnych deszczy. Wykonaliśmy w tym celu doświadczenie z wodą z kranu, z przegotowaną wodą oraz wodą z kałuży. Każde dziecko dostało czarodziejski papierek lakmusowy i zanurzaliśmy te papierki w wodzie.

Okazało się, że woda w olsztyńskich kranach jest czysta i ma dobry odczyn – papierek zabarwił się na zielono, Natomiast woda zebrana z kałuży w okolicach Michalin zabarwiła papierek na pomarańczowo. To znaczy, że woda jest kwaśna. Gdy pada deszcz w okolicach, gdzie jest dużo kominów, to dym zmieszany z deszczem opada na ziemię i tak powstają kwaśne deszcze.

             Następny eksperyment polegał na tym, że zanieczyszczaliśmy wodę różnymi środkami chemicznymi, których na co dzień używamy w naszych domach. Włożyliśmy kwiatek do czystej wody i do zanieczyszczonej. Okazało się, że w brudnej wodzie kwiatek zwiędł zaraz na drugi dzień, a kwiat w czystej wodzie cieszył nasze oczy jeszcze bardzo długo. Jeżeli używamy dużo środków czystości to trafiają one do kanalizacji i często zanieczyszczają wodę w jeziorach, rzekach i stawach. Rośliny i zwierzęta wodne nie mogą normalnie w niej żyć.

             Na zakończenie zajęć każdy dostał odznakę „ Przyjaciela wody” oraz plakat do zawieszenia w domu „ Mój ekologiczny dom” W ten sposób promowaliśmy nasze działania proekologiczne w środowisku studentów UW-M w Olsztynie

             Sami zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy znaczki  - kropelki mówiące o oszczędzaniu wody w domu i przedszkolu oraz do ograniczenia zużycia detergentów w domach np. płynu do kąpieli, mydła, żeli pod prysznic, proszków do prania itp. Im mniej ich zużyjemy, tym mniej trafi ich do kanalizacji jako ścieki i tym mniej zanieczyścimy nasze przyrodnicze środowisko.

Promujemy zdrowy styl życia organizując piesze wycieczki i zachęcamy rodziców do spędzania czasu wolnego z dziećmi na spacerach. Ale najpierw poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się  po drogach w mieście i poza nim.

Segregujemy odpady, butelki plastikowe wrzucamy do żółtych pojemników, papier do niebieskich, a baterie do czerwonego pojemnika w przedszkolu. Baterie wrzucamy do specjalnego czerwonego pojemnika. Wiemy, że nie wolno wyrzucać baterii do śmietnika, ponieważ wydostaje się z nich płyn, który jest szkodliwy dla środowiska i trujący dla roślin i zwierząt. Może też zanieczyścić wodę pitną .

Braliśmy udział w konkursie odpadowym „ Jestem Ok – segreguję” zorganizowanym przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Od października do końca kwietnia zebraliśmy: 824 kg makulatury, 311 kg opakowań po chemii gospodarczej i 30 kg baterii. W kategorii „ plastiki” zajęliśmy I miejsce zdobywając nagrodę główną w postaci wyposażenia przedszkolnego placu zabaw w bezpieczny sprzęt do zabaw w ogrodzie.

Zorganizowaliśmy akcję  „Sposób na choinkę”. Rodzice, oraz wszyscy pracownicy przedszkola mieli wiele pomysłów na wykonanie choinki z materiałów odpadowych .

Zorganizowaliśmy zbiór karmy dla dzikich zwierząt – żołędzie i kasztany są przysmakiem dzików i jeleni i pomagają im przetrwać srogą i mroźną zimę.  Zbieramy też suchy chleb – systematycznie przekazujemy go do leśniczówki Dąbrówka Wielka. Służy on jako pokarm dla dzików i innych zwierząt hodowanych przez pana leśniczego. A my cieszymy się, że pieczywo, które nam zostaje nie będzie zmarnowane, tylko zjedzone przez zwierzęta.

Z kartonów po napojach wykonaliśmy Ekoluda zachęcającego całą społeczność przedszkolną do podejmowania działań ekologicznych. Kartony  wykorzystujemy do zabaw oraz do ćwiczeń gimnastycznych. Budujemy z nich domki oraz trasy do slalomów i wyścigów, czasami robimy z nich trasy samochodowe. Kartony są bardzo przydatne do zabaw .

Zimą dokarmialiśmy  ptaki. Zgromadziliśmy dla nich smakołyki, które systematycznie wsypujemy do karmników za oknem.

W październiku wyjechaliśmy do leśnego Arboretum w Kudypach. Pan leśniczy opowiadał nam o lesie, jego mieszkańcach. Wspólnie ustaliliśmy zasady zachowania się w lesie. Wiemy, że las jest domem zwierząt i nie wolno w nim hałasować, rozpalać ognisk i nie niszczyć roślin. Dowiedzieliśmy się, co to jest pomnik przyrody oraz że mrówki to bardzo pożyteczne i pracowite owady, a  dżdżownice są bardzo potrzebne, bo powodują, że ziemia nie jest twarda i rośliny lepiej rosną. Dzieci zobaczyły jak wygląda paśnik, do którego leśnicy i myśliwi wykładają pyszne sianko dla sarenek i jeleni. Dzięki temu zwierzęta nie są głodne gdy w mroźną zimę nie mogą same zdobyć pożywienia.

Wiosną po raz kolejny odbyliśmy wycieczkę do Leśniczówki Dąbrówka Wielka.

Zwiedzaliśmy leśniczówkę i Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Z bliska mogliśmy zobaczyć bociana, orła, sowę, puchacza i wiele innych ptaków. Pan leśniczy opowiedział nam wiele ciekawych historii z życia bocianów. Z bliska obserwowaliśmy małego, pasiastego dziczka, który zgubił gdzieś swoją mamę, ale na szczęście pan leśniczy się nim zaopiekował.

Potem wybraliśmy się do prawdziwego lasu, gdzie pan Leśniczy pokazał rodzaje drewna – dowiedzieliśmy się, jakie drewno służy do ogrzewania pomieszczeń, a jakie do wyrobu mebli, i książek To była bardzo pouczająca wycieczka, ponieważ dowiedzieliśmy się  o roli chrustu w lesie – wiemy, że leżących  gałęziach żyje wiele małych zwierzątek; min. owady, które znalazły tam schronienie.

Poza tym wiele razy byliśmy w pobliskim lesie w różnych porach roku – jesienią, zimą, wiosną i mamy nadzieję, że latem razem z rodzicami dzieci będą poznawać letnie rośliny leśne.

Jesienią zbieraliśmy pokarm dla leśnych zwierząt, a kiedy było śnieżno i mroźno przystroiliśmy drzewko zwierzęcymi smakołykami. Były to : kapusta, obierki z ziemniaków, kasztany, żołędzie, kasza, ziarno zbóż, suchy chleb, marchew, jabłka. 

             Na wyprawy do lasu  zabieraliśmy ze sobą plecak, lornetki i lupy, a przede wszystkim woreczki na śmieci. Po zjedzeniu kanapki lub cukierka, papierki zabieraliśmy ze sobą, nie rzucaliśmy ich  na ziemię, las jest naszym wspólnym dobrem i musimy wszyscy o niego dbać. I dzieci i dorośli.

Powitaliśmy wiosnę ekologiczna marzanną, wykonaną ze zużytych gazet i zasuszonej trawy. Nie topiliśmy jej, ani nie paliliśmy w celu ochrony środowiska naturalnego. Przeganialiśmy odchodzącą zimę graniem na własnoręcznie wykonanych instrumentach. Potem bawiliśmy się z marzanną w ogrodzie przedszkolnym. Śpiewaliśmy piosenki o treści ekologicznej.

Kilka razy do roku reperujemy uszkodzone książki. Robimy to po to, by nie wyrzucać zniszczonych książeczek – tym sposobem uratujemy kilka drzew przed wycinką.

Wykonaliśmy makietę przedstawiająca naszą planetę Ziemię za 20 lat.

 

WIZJA  NASZEJ  PLANETY ZIEMI  ZA  20  LAT

Na czystej, niczym nie skażonej naszej planecie Ziemi żyją  różne gatunki zwierząt wodnych i lądowych. Po morzach i oceanach nie pływają statki i tankowce z ropą

Ludzie nie zanieczyszczają środowiska, bo używają tylko opakowań zwrotnych, segregują odpady, nie potrzeba nowych wysypisk śmieci, bo resztki organiczne są kompostowane, a odpady podlegają recyklingowi

Ludzie oddychają czystym powietrzem, jest coraz mniej fabryk,

Ludzie odżywiają się ekologicznie, coraz częściej mają produkty z własnych upraw.

 

Utworzyliśmy kącik książek ekologicznych, z których korzystają dzieci, panie i rodzice.

Dowiedzieliśmy się z nich np. jak mądrze robić zakupy? Zachęcamy rodziców i całe nasze rodziny i personel przedszkola do korzystania z ekologicznych toreb na zakupy. Torba taka jest mocna i można jej używać przez wiele lat. Plastikowe, jednorazowe siatki na zakupy są bardzo złe dla środowiska, ponieważ prawie w ogóle nie ulegają rozkładowi. 

                 W ciągu całego roku oszczędzaliśmy energię elektryczną. Przedszkolaki same zaprojektowały i wykonały znaczki przypominające o gaszeniu światła przed wyjściem z danego pomieszczenia. Zawiesiliśmy je we wszystkich pomieszczeniach przedszkola – wszyscy pracownicy pamiętają o oszczędzaniu energii. Udostępniliśmy rodzicom koła energetyczne. Jest to bardzo przydatna rzecz w każdym domu. Rodzice teraz już wiedzą, jak droga jest energia elektryczna i jakie urządzenia są najdroższe w użyciu. Przeprowadziliśmy szereg zajęć edukacyjnych, dzięki którym dzieci rozumieją dlaczego  należy zapełniać całą pralkę, zmywarkę do naczyń, wyłączać żelazko zaraz po skończonym prasowaniu, wyłączać komputer oraz żeby w telewizorze nie świeciła się kontrolna lampka

W całym przedszkolu mamy zainstalowane energooszczędne świetlówki. Została również wymieniona cała instalacja elektryczna. Teraz jest nowocześnie i energooszczędnie.

Za swoje działania ekologiczne co roku otrzymujemy Dyplom Przyjaciela Ziemi.

Jesteśmy bardzo dumni i jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, że możemy pomagać i chronić środowisko przyrodnicze.